Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Digwyddiad arall

Hyfforddiant ar gyfer Arweinydd Dynodedig Diogelu

Dyddiad

04/05-10-2023

Amser

9:30am - 4:00pm

Pris (aelod)

£220

Pris (ddim yn aelod)

£198

Trefnydd

Plant yng Nghymru

Lleoliad

Ar-lein

Mae gan yr Arweinydd Dynodedig Diogelu rôl hanfodol i sicrhau bod mesurau diogelwch ar waith a bod camau effeithiol yn cael eu cymryd pan fydd pryderon am blentyn yn codi.

Bydd y cwrs deuddydd hwn o fudd i’r rheini sy’n gweithredu yn y rôl Arweinydd Dynodedig neu bydd yn cymryd y rôl fel dirprwy. Mae’n berthnasol i leoliadau amrywiol, megis ysgolion, gofal plant, gwasanaethau gwirfoddol a phreifat sy’n darparu gweithgareddau, dysgu a chefnogaeth i blant a theuluoedd.

Nodau:

 • Deall pwrpas, pwysigrwydd a rôl yr Arweinydd Dynodedig a beth mae’n ei olygu yn eich lleoliad
 • Gwybodaeth am ddeddfwriaeth ac arweiniad perthnasol ar ddiogelu plant a phobl ifanc yng nghyd-destun Cymru a’r DU
 • Archwilio rolau partneriaid diogelu yn y cyd-destun amhwyllasant
 • Deall y system statudol amddiffyn plant a disgwyliadau
 • Archwilio y cysyniad ‘cam-drin ymddiriedaeth’ a bod yn effro i droseddau posib yn y sefydliad
 • Deall sut mae gwerthoedd a chredoau yn effeithio ar ymatebion i ddiogelu
 • Deall effaith emosiynol y gwaith
 • Nodi mesurau diogelu hanfodol sydd eu hangen ar waith
 • Deall asesu ac adrodd ar bryderon i’r gwasanaethau cymdeithasol
 • Nodi rhwystrau ac ystyried atebion i rannu gwybodaeth
 • Datblygu cadw cofnodion da a chyfrinachedd da
 • Deall amrywiaeth a gwendidau ychwanegol i rai plant
 • Cynnwys staff a gwirfoddolwyr yn eu cyfrifoldebau diogelu
 • Cynllunio gweithredu ar gyfer datblygu rôl yr Arweinydd Dynodedig Diogelu.

Rhagor o wybodaeth

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors