Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Digwyddiad arall

Cyfres DARPL ar Wrth-Hiliaeth i Ymarferwyr Gofal Plant, Chwarae a’r Blynyddoedd Cynnar

Dyddiad

1, 8 a 15/05/2024

Amser

6:30pm - 8:30pm

Pris (aelod)

£0

Pris (ddim yn aelod)

£0

Trefnydd

Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs a DARPL

Lleoliad

Ar-lein trwy Zoom

Mae’r gyfres Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth (DARPL) o ddysgu proffesiynol wedi’i hanelu at ymarferwyr chwarae gofal plant a blynyddoedd cynnar. Mae’n cynnwys tair sesiwn sy’n dadansoddi gwrth-hiliaeth ac yn archwilio camau gweithredu y gellir eu mabwysiadu mewn lleoliadau gofal plant, gwaith chwarae, gwarchod plant ac addysg blynyddoedd cynnar.

Mae’r gyfres yn archwilio i effiath hiliaeth ar lesiant a bywydau pobl Dduon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig eraill, a’r materion a allai gael effaith niweidiol ar blant ifanc a‘u teuluoedd.

Drwy archebu lle ar y cwrs hyfforddi hwn rydych yn ymrwymo i fynychu pob un o’r tair sesiwn, a gynhelir ar:

  • 1 Mai 2024
  • 8 Mai 2024
  • 15 Mai 2024

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors