Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Digwyddiad arall

Cyfres Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-Hiliol (DARPL) yr Hydref 2023 i Uwch Arweinwyr

Dyddiad

18-09/11-12-2023

Pris (aelod)

Am ddim

Trefnydd

Dysgu Proffesiynol Amrywiaeth a Gwrth-Hiliol (DARPL)

Lleoliad

Ar-lein

Mae’r gyfres hon o ddysgu proffesiynol yn cynnwys tair sesiwn sy’n dadansoddi gwrth-hiliaeth ac yn archwilio camau gweithredu y gellir eu cymryd ar lefel uwch strategol. Mae’r gyfres hon wedi’i chynllunio ar gyfer uwch arweinwyr a rheolwyr lleoliadau neu ddarpariaethau yn y sectorau blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae.

Bydd y sesiynau’n edrych ar ddiwylliant sefydliadol, effaith hiliaeth ar les a bywydau pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig eraill ac ar bolisïau a gweithdrefnau a allai effeithio’n andwyol ar y rhai o gefndiroedd nad ydynt yn Wyn.

Trwy archebu lle ar y digwyddiad hwn rydych chi’n ymrwymo i fynychu’r gyfres gyfan.

Dyddiadau ac amseroedd y gyfres:

  • 18 Medi 2023, 9:30am – 11:00am
  • 10 Tachwedd 2023, 1:00pm – 2.30pm
  • 11 Rhagfyr 2023, 9.30am – 11:00am

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors