Cysylltwch â ni
Cym | Eng

Digwyddiad arall

Hawliau Plant a Chyfranogiad ar gyfer Pobl Ifanc 11-25 oed

Dyddiad

15-03-2024

Amser

9:30am - 3:30pm

Pris (aelod)

£0

Pris (ddim yn aelod)

£0

Trefnydd

Plant yng Nghymru

Lleoliad

Ar-lein

Nod y cwrs undydd hwn yw rhoi sylfaen gadarn i gyfranogwyr mewn theori ac ymarfer, gan gynnig technegau ymarferol i gynyddu cyfranogiad pobl ifanc yn eu waith. Mae hyn yn cynnwys cyfranogiad gyda phobl ifanc unigol ac ymestyn eu hymglymiad mewn gwneud penderfyniadau sefydliadol.

Amcanion dysgu:

  • ennill dealltwriaeth o hawliau plant a phobl ifanc yn y cyd-destun Cymreig
  • archwilio beth mae ‘cyfranogiad’ yn ei olygu i bobl ifanc o wahanol oedrannau
  • meddu ar ddealltwriaeth o’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau sy’n cefnogi gwaith sy’n canolbwyntio ar bobl ifanc
  • ennill sgiliau ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc
  • archwilio’r rhwystrau i gyfranogiad ac atebion posibl
  • deall sut i sefydlu a rhedeg fforwm ieuenctid
  • datblygu cynllun gweithredu unigol i chi symud y gwaith hwn yn ei flaen.

Mae’r hyfforddiant yn annog cymysgedd eang o bobl o wahanol sectorau a rhanbarthau i ddod at ei gilydd yn yr un sesiwn i rannu profiadau a dysgu gan eraill.

Ariennir y cwrs gan Lywodraeth Cymru.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors