Cym | Eng

Digwyddiad arall

ACE: Adeiladu gwytnwch yn wyneb profiadau niweidiol yn ystod plentyndod

Dyddiad

16/09/2024

Amser

10:00am - 1:00pm

Pris (aelod)

£65

Pris (ddim yn aelod)

£65

Trefnydd

Plant yng Nghymru

Lleoliad

Ar-lein

Nod y sesiwn hyfforddi ar-lein hanner diwrnod hon yw archwilio, deall yn well a chynyddu gwybodaeth am brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs).

Nodau:

Trwy drafodaethau craff a sesiynau rhyngweithiol, bydd cyfranogwyr yn:

  • archwilio Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs)
  • cael gwell dealltwriaeth o’u heffaith ar blant ac oedolion yn ddiweddarach mewn bywyd
  • cael gwell dealltwriaeth o gamddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl, cam-drin domestig a thrais a’u heffeithiau ar blant
  • archwilio plentyndod “da”.
  • cynyddu gwybodaeth am wytnwch
  • meddu ar sgiliau a hyder i feithrin gwytnwch gyda phlant a phobl ifanc.

Pwy ddylai fynychu?

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at weithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd â diddordeb mewn meithrin gwytnwch a deall ACE’s.

Rhagor o wybodaeth

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors